2 stycznia, 2024

Leasing finansowy a leasing operacyjny – co to oznacza w praktyce? Cz.II

Powracamy z tematem leasingów – a konkretnie na czym polegają i czym  charakteryzują dwa podstawowe rodzaje: leasing operacyjny i leasing finansowy. W poprzednim tekście z tej serii, który możecie znaleźć tu, sprawdzaliśmy, jakie cechy wspólne mają oba typy leasingów i co je od siebie różni. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie tu. Pamiętajcie także za pomocą IPłatności możesz z łatwością wprowadzić oba rodzaje leasingu i zaoferować je swoim klientom, wszystkie szczegóły znajdziesz tu:

Okres zawarcia umowy – leasing operacyjny i leasing finansowy

Okres zawarcia umowy leasingowej jest kluczowym aspektem różniącym leasing operacyjny od finansowego. W przypadku leasingu operacyjnego, istotne jest, aby umowa została zawarta na co najmniej 40% okresu amortyzacji, który zwykle wynosi około 5 lat. To oznacza, że minimalny czas trwania takiej umowy musi wynosić co najmniej 2 lata. W leasingu finansowym zasady są mniej rygorystyczne – okres trwania umowy nie podlega ściśle określonym ograniczeniom, co zapewnia większą elastyczność i możliwość dostosowania umowy do indywidualnych potrzeb i planów przedsiębiorstwa.

Kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych?

Różnice w dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych to kolejny istotny element różniący  leasingiem operacyjny i finansowy. W leasingu finansowym to leasingobiorca ma możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych, co ma korzystny wpływ na jego sytuację podatkową. W leasingu operacyjnym natomiast to leasingodawca zajmuje się amortyzacją środka trwałego. Leasingobiorca może wprowadzić przedmiot leasingu do rejestru środków trwałych dopiero po jego wykupie, co oznacza, że nie korzysta z korzyści amortyzacyjnych w trakcie trwania umowy leasingowej.

Leasing operacyjny i finansowy a VAT

W kwestii VAT-u istnieją znaczące różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym. W leasingu operacyjnym VAT jest naliczany do każdej raty leasingowej, co oznacza regularne obciążenia podatkowe rozłożone w czasie. W przypadku leasingu finansowego, VAT jest zazwyczaj płatny z góry, przy pierwszej fakturze. To może oznaczać znaczne obciążenie finansowe na początku okresu leasingu, ale również może być korzystne z punktu widzenia zarządzania przepływami gotówkowymi.

Leasing operacyjny a finansowy – koszty

Koszty związane z obiema formami leasingu znacząco się różnią. W leasingu operacyjnym, całość miesięcznych rat, w tym opłata wstępna, czyli czynsz inicjalny, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. To sprawia, że leasing operacyjny jest atrakcyjny pod względem podatkowym. W leasingu finansowym możliwe jest zaliczenie do kosztów jedynie części odsetkowej rat, a także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, co również ma wpływ na optymalizację podatkową.

Możliwość wykupu przedmiotu leasingu

W leasingu operacyjnym, wykup przedmiotu leasingu na koniec umowy jest opcją, nie wymogiem. Często wiąże się to z niewielką opłatą, co jest korzystne dla firm, które nie chcą posiadać przedmiotu leasingu na stałe. W leasingu finansowym, natomiast, po spłaceniu wszystkich rat, przedmiot leasingu automatycznie staje się własnością leasingobiorcy, co jest idealne dla firm planujących długoterminowe użytkowanie środka trwałego.

Dla kogo leasing operacyjny, a dla kogo finansowy?

Wybór między leasingiem operacyjnym a finansowym zależy od wielu czynników, w tym od specyfiki działalności firmy, planów na przyszłość oraz aspektów podatkowych. Leasing operacyjny jest często preferowany dla krótkoterminowych inwestycji lub gdy firma nie chce wprowadzać przedmiotu do środków trwałych. Z kolei leasing finansowy jest korzystniejszy dla firm, które planują długoterminowe użytkowanie środka trwałego i mają zamiar wykupić go na koniec umowy. Decyzja o wyborze odpowiedniej formy leasingu powinna być podjęta po dokładnej analizie wszystkich za i przeciw, najlepiej z pomocą doradcy finansowego, który może pomóc w zrozumieniu wszystkich niuansów i konsekwencji podatkowych obu opcji.

Dzięki platformie iPłatności zaoferujesz swoim klientom najlepsze warunki leasingu operacyjnego i finansowego. Sprawdź tutaj.

Rozpocznijmy współpracę

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Przejdź do FAQ

Przeczytaj warunki współpracy i regulamin

Pobierz regulamin

Wypełnij formularz w
2 minuty i zostań Partnerem

Przejdź do rejestracji